Книга «Зоар c комментарием Сулам» – это адаптация Зоар для нашего поколения.

Этот проект имеет своей целью создание полного перевода книги "Зоар" с комментарием "Сулам" на русский и украинский языки с последующим ее изданием в печатном и электронном форматах. Организация и финансирование проекта осуществляется группой энтузиастов из разных стран мира, осознающих важность распространения каббалы для дальнейшего развития человечества

Передмова до книги Зогар. Частина шоста

Продовження. П’яту частину читайте тут.
Переклад Міжнародної академії кабали.

Єгуда Ашлаг (Бааль Сулам)

49) І після того, як уже удостоїлася людина цього великого світла, що зветься світлом нешама, коли 613 органів в тому парцуфі вже світять кожний з них повним і ясним світлом, притаманним йому як окремому парцуфу, тоді відкривається для людини можливість займатися кожною з заповідей відповідно до істинного наміру, що в ній. І кожен орган парцуфу нешама освітлює людині шляхи кожної заповіді, що належить до того органа. І завдяки великій силі тих світел людина починає очищати частину «людина» у своєму бажанні отримувати, і перетворює її на бажання віддавати. І в цій мірі утворюється точка світла хая, що одягнена в неї, в її духовних 248 органах і 365 ґідін, а коли довершується до міри повного парцуфу, тоді піднімається і вдягається у сфіру Хохма, що в духовному світі Асія.

І безмежною є чистота цього клі, тому воно проводить до людини дуже велике і потужне світло від Нескінченності, що зветься світлом хая, або нешама де-нешама. І всі елементи, що у світі Асія, котрими є неживе, рослинне і тваринне, що відносяться до сфіри Хохма, допомагають їй отримати світло сфіри Хохма у повноті, – так, як це пояснено щодо світла нефеш.

І таким чином, називається «людина» (досл. «той, хто розмовляє; мовець») святості, оскільки спрямовано все на очищення частини «людина», що в тілі людини. А цінність того світла в духовному така ж, як цінність «людини», що в «ДАЦХАМ» матеріальних, тобто здобуває відчуття ближнього. Так що міра величі того світла щодо величини духовних «ДАЦАХ», як міра величі роду людського в матеріальному щодо «ДАЦАХ» матеріальних. А категорія світла Нескінченності, що вдягнена у цей парцуф, називається світлом єхіда.

50) Проте знай, що всі ці п’ять категорій світел НАРАНХАЙ, які отримані зі світу Асія, ніщо інше, як категорія НАРАНХАЙ світла нефеш, а від світла руах немає в них ще нічого. Бо світло руах лише у світі Єцира, а світло нешама лише у світі Брія, а світло хая лише у світі Ацилут, а світло єхіда лише у світі Адам Кадмон (АК).

Але ж, як говорили вище, все, що є в загальному, розкривається також в усіх елементах, до найменшого з усіх, наскільки те загальне можна було б поділити. І згідно з цим є всі п’ять категорій НАРАНХАЙ також у світі Асія так, як ми пояснили їх, але вони тут лише НАРАНХАЙ нефеш. І так само, буквально, є всі п’ять категорій НАРАНХАЙ у світі Єцира, і вони лише п’ять частин руах. І також є всі п’ять категорій НАРАНХАЙ у світі Брія, і вони є п’ятьма частинами нешама. І також у світі Ацилут, де вони п’ять частин світла хайя. А відмінність між світами така, як ми з’ясували щодо різниці між кожною з НАРАНХАЙ в Асія.

51) І знай, що повернення до Творця і очищення (можуть бути) сприйняті як такі, лише коли буде абсолютно точно встановлено, що більше не повернеться до своєї глупоти. І це те, що написано (Рамбам): «Яке воно, повернення до Творця? – аж коли свідчитиме про нього Той, хто знає тайне, – що не повернеться до своєї глупоти знову». І виходить, як ми сказали, що коли людина очищає частину «неживе» в її бажанні отримувати, тоді вона удостоюється парцуфа нефеш світу Асія, і піднімається, і одягає сфіру Малхут світу Асія. Тобто напевно удостоїться очищення частини неживого назавжди, так що не повернеться більше до своєї глупоти. І людина тоді зможе піднятися в духовний світ Асія, бо вона і очищена, і в повній тотожності властивостей з цим світом.

Проте решта ступенів, про які ми говорили, що це руах, нешама, хая, єхіда світу Асія, відповідно до яких треба очистити такі частини, як неживе, тваринне і людське бажання отримувати, щоби вдяглися і отримали б ті світла, очищення не має бути повністю вирішеним. Аж поки засвідчить про людину Той, хто знає тайне, що не повернеться до свого глупства знову. І це тому, що весь світ Асія з усіма п’ятьма його сфірот, КАХАБ ТУМ, є лише категорією Малхут, що забезпечить очищення тільки неживого. А п’ять сфірот, – вони лише п’ять частин Малхут.

Але через те, що все ж таки заслужила людина очищення частини неживого, що в бажанні отримувати, є в неї вже тотожність властивостей з усім світом Асія. Проте оскільки кожна зі сфірот світу Асія отримує від відповідної їй категорії у світах, які вищі за неї, – наприклад, сфіра Тіферет в Асія отримує від світу Єцира, що весь є категорією Тіферет і світлом руах. А сфіра Біна в Асія отримує від світу Брія, що весь є категорією нешама. А сфіра Хохма в Асія отримує від світу Ацилут, котрий увесь є Хохмою і світлом хая. Тому хоч і очистила людина у сталості лише частину «неживе», все ж, якщо очистила інші три частини свого бажання отримувати, хай і не в сталості, вона може дістати також і руах, і нешама, і хая від Тіферет, Біни й Хохми світу Асія. Хоч і не назавжди, оскільки коли пробудиться знову одна з трьох частин її бажання отримувати, вийде так, що відразу втратить ці світла.

52) А після того, як очищає також частину рослинного у своєму бажанні отримувати в постійній формі, він піднімається у світ Єцира назавжди. І сягає там до ступеня руах у сталості, і може осягнути там також світла нешама і хая від сфірот Біна й Хохма, що там, котрі визначаються як нешама де-руах і хайя де-руах. І це, навіть, ще до того, як удостоївся очищення частини тваринного і людського назавжди так, як з’ясовано щодо світу Асія, але ще не у постійній формі. Бо після того, як досяг очищення «рослинного» у своєму бажанні отримувати назавжди, вже перебуває в тотожності властивостей зі всім світом Єцира, аж до його вершини, як сказано вище про світ Асія.

53) А після того, як очищає також і частину «тваринне» свого бажання отримувати, і перетворює його на бажання віддавати, так що Той, хто знає тайне, свідчитиме про нього, що не повернеться більше до глупства свого, вже він перебуває у тотожності властивостей зі світом Брія. І піднімається та отримує там аж до світла нешама назавжди. А також очищенням частини «людина», що в його тілі, може піднятися до сфіри Хохма, і отримує там також світло хая попри те, що ще не очистив цю частину в сталості, як сказано вище про Єцира й Асія. Але також і світло світить йому не постійно.

54) І коли вже заслужить очистити в постійній формі також частину «людина» у своєму бажанні отримувати, тоді заслуговує тотожності властивостей зі світом Ацилут, і піднімається та отримує там світло хайя постійно. А коли удостоюється більшого, – заслуговує на  світло Нескінченності і світло єхіда, що вдягається на світло хая, і немає тут що додати.

55) І ось з’ясувалося добре те, що розглянули ми вище (в пункті 41), де підняли питання: навіщо людині всі ці вищі світи, котрі створив Творець для неї, і яка є людині потреба в них? Бо тепер бачиш, що ніяк неможливо людині прийти до того, щоби приносити задоволення Творцеві без допомоги всіх цих світів. Бо в мірі очищення свого бажання отримувати осягає світла та рівні своєї душі, звані НАРАНХАЙ, і світла кожного ступеню, котрий людина осягає, допомагають їй в очищенні себе.

І так сходить своїми ступенями, аж поки не заслужить дістатися до втіх кінцевого наміру, що в задумі творіння. І це те, що сказали в Зогарі про вислів «Тому, хто приходить очиститися, – допомагають», і запитує: чим допомагають йому? І говорить, що допомагають йому святою душею, бо неможливо прийти до очищення, бажаного в задумі творіння, окрім як за допомоги всіх ступенів НАРАНХАЙ душі, як це пояснено.

56) І треба знати, що всі ці НАРАНХАЙ, про які ми говорили досі, є п’ятьма частинами, на котрі поділяється вся дійсність. Адже все, що є в усьому цілому, існує також навіть у найменшій з його частинок. І, наприклад, навіть у категорії лише неживого в духовному світі Асія можна там осягти п’ять категорій НАРАНХАЙ, у яких є зв’язок з п’ятьма категоріями загальних НАРАНХАЙ. Так що досягти навіть світло неживого рівня у світі Асія, можна лише тільки чотирма частинами роботи, згаданої вище.

Таким чином, немає жодної людини в Ісраелі, котра могла б звільнити себе від занять всім цим відповідно до свого рівня. І вона має займатися Торою та заповідями з наміром отримати категорію руах на своєму рівні, і також повинна займатися таємницями Тори відповідно до свого рівня, аби отримати категорію нешама на своєму рівні, а також смислами заповідей. Бо неможливо, щоби світло, яке є найменшим в духовній реальності, стало би повним без цього.

57) І звідси зрозумій ті сухість та морок, що трапилися з нами в цьому поколінні, як таке, про що не було чути в усіх попередніх поколіннях. А це тому, що навіть робітники Творця прибрали руки свої від занять таємницями Тори.

І вже навів Рамбам істинну притчу про це, і сказав, що коли низка з тисячі сліпих людей іде дорогою, і є в них принаймні один зрячий на чолі, тоді вони всі певні того, що йтимуть прямим шляхом, і не потраплять у пастки й тенета, оскільки вони слідують за зрячим, що попереду. Але коли немає в них того єдиного, то, безсумнівно, спіткнуться об будь-що, що трапиться дорогою, і впадуть усі в западню.

Так само і в нашому випадку, якби принаймні робітники Творця займалися внутрішньою частиною Тори і притягували б повне світло з Нескінченності, тоді всі в поколінні йшли б за ними, і всі були б упевнені на своєму шляху, що не зазнають невдачі. А коли навіть робітники Творця усунули себе від цієї мудрості, то не диво, що все покоління зазнає невдач через них. І від великого свого смутку не зможу продовжити про це.

58) Проте відома мені причина, котрою є, головним чином, те, що зменшилася віра взагалі, і віра у святих Вищого, мудреців поколінь зокрема. А всі книги кабали і Зогару сповнені прикладами з матеріального життя, тому й охопив кожного страх, що «втрати перевищать набуте», адже це вже близько до гріха уявлень духовного в матеріальних образах (хай нас омине!).

І це те, що спонукало мене написати достатнє пояснення до писань Арі, а тепер – на святий Зогар. І усунув я той острах повністю, бо щодо духовного змісту всього пояснив я і довів фактично висновки, котрі є вільними від будь-яких матеріальних уявлень, вищими за місце і вищими від часу, – як побачать ті, хто вивчатиме, – для того, щоб уможливити всій спільноті «дому Ісраелю» вивчати книгу Зогар і грітися в його святому світлі. А назвав я пояснення «Сулам» (сходи), щоб вказати, що роль мого пояснення, – мов роль сходів, бо коли маєш горище, сповнене всякого добра, то бракує тобі лише сходів, щоб зійти туди, і тоді всі блага світу – в твоїх руках. Проте «сходи» не є самоціллю, бо якщо заспокоїшся на щаблях сходів, і не ввійдеш до горішнього приміщення, то не довершиться твій намір. Так воно і з моїм поясненням до Зогар: воно – лише аби пояснити до кінця його слова, глибші за все глибоке. Хоча й не створено ще виразів для цього, але, все ж таки, зробив я в цьому своєму поясненні шлях і вхід для кожної людини, щоб змогла вона зійти і заглибитися, і вдивитися в сам Зогар, бо лише тоді буде довершений мій намір щодо цього мого пояснення.

Читати далі…

Також рекомендуємо: “Зогар про місце осягнення Творця“, “Сутність духовного осягнення“, “Зогар: четверо увійшли до Пардесу“, “Відмінність між поняттями “облачення” і “пряме світло“.