Зогар про місце осягнення Творця

Від редакції: зараз ми працюємо над перекладом українською двох книг, – глави Берешит (ч.2) й частини четвертої Вчення про десять сфірот. Фрагмент з глави Берешит (ч.2) наразі публікується для наших читачів.
В теорії кабали поняття “чертог” в цілому символізує  як місце приховання осягнення, так і місце його розкриття, – в залежності від того, звідки відбувається споглядання, із зовні чи з середини. У внутрішній практиці людини це слово, як правило, означає місце підняття МАНу (молитви) та, одночасно, – місце отримання відповіді на нього .

Глава Берешит, частина друга

Сім чертогів Еденського саду
(фрагмент)

1) Коли Творець створював світ, Він затвердив печатки віри, тобто Малхут, всередині світел вищих властивостей, інакше кажучи, – підняв Малхут у Біну. Таким чином, печаткою, яка була в Малхут, Він позначив також вищі сфірот Біни, і це називається “включення міри милосердя Біни до суду Малхут”, здійснене Творцем з метою створення світу. Він встановив печать нагорі, в Біні, і встановив внизу, в Малхут. І все це є одним цілим, тобто дві печатки, затверджені Ним, були однієї форми, що відноситься до Біни. І Він створив нижній світ, Малхут, подібним до вищого світу, Біни. І зробив один у точній відповідності до іншого, щоб обидва стали одним цілим, і піднялися у повній єдності.

Пояснення сказаного. Нижні, коренем яких є Малхут, міра суду, яка скоротилася з тим, щоб не приймати в себе вище світло, стають внаслідок цього не гідними отримувати вище світло, так само, як і їхній вищий корінь, Малхут, і тому нижні не могли утвердитися та досягти мети, заради якої створені. Тому поєднав Творець міру милосердя, Біну, з мірою суду, що є в Малхут. Інакше кажучи, Він підняв Малхут в Біну, і Малхут утвердилася, як і властивість Біни, тобто досягла місця отримання вищого світла, як і Біна.

І після того, як Малхут була поєднана з Біною, Він створив від неї усіх нижніх. Завдяки цьому нижні стають гідними отримати всі вищі мохін[1]. І Він зробив нижній світ, Малхут, таким же, як вищий світ, Біна. І Малхут стала гідною отримання вищого світла так само, як і Біна. І один встановлюється у точній відповідності іншому, тобто в той час, коли Біна знаходиться в катнуті, Малхут через неї теж знаходиться в катнуті, і тому, коли Біна повертається до свого ґадлуту, Малхут теж досягає ґадлуту, як і вона. Тобто обидві вони встановилися таким чином, щоб бути разом у повній єдності. Після того, як Малхут встановилася у подобі Біні, народжується від неї душа Адама Рішона і всі нижні, і вони теж гідні отримати всі світла, наявні в Біні.

2) І так само, як створив Творець світ у взаємодії з мірою милосердя Біни, так само створив Творець і душу Адама Рішона, тобто і душа Адама Рішона отримала поєднання з мірою милосердя, завдяки якій був створений світ, званий Малхут. Тому і він досяг всіх вищих світел, наявних в Біні, – так само, як Малхут.

Сказано: “А вони, як Адам, порушили союз”[2]. Адже Творець увінчав Адама Рішона вищими облаченнями, тобто мохін де-ҐАР, і створив його в шести закінченнях світу, в мохін де-ВАК, щоб він був досконалим у всьому. І всі створіння тремтіли перед ним і боялися його, адже при створенні Адама Рішона він був створений за вищим образом, і створіння дивилися на цей образ й тремтіли перед ним і боялися його.

3) Потім Творець увів його в Еденський сад, щоб покуштувати там від вищих насолод, і оточували його вищі ангели, служачи йому та повідомляючи йому таємниці свого Господара. Коли ввів його Творець в Еденський сад, він бачив і вивчав усі вищі таємниці і всю мудрість, щоб пізнати та вивчити велич Володаря свого. І все це було у Адама Рішона завдяки тому, що створений він був за вищим образом Біни.

4) Сім чертогів і меж нагорі, які відносяться до властивості вищої віри, тобто Біни. І сім чертогів внизу, в Малхут, подібних до вищих чертогів в Біні. Шість таких же як нагорі, і вони відповідають шести сфірот ХАҐАТ НЕГІ (Хесед-Ґвура-Тіферет Нецах-Год-Єсод). І один чертог, який прихований та вкритий над ними нагорі, є відповідним сфірі Біна. І всі ці чертоги Малхут, і навіть шість нижніх, влаштовані за вищою подобою, тобто за образом Біни.

Тому що кожен з усіх цих чертогів знаходиться у подобі як до вищих властивостей, так і до нижніх, для того, щоб вони були включені і до вищої форми, Біни, і до нижньої, – Малхут. І ці чертоги були місцем, в якому жив Адам Рішон.

5) А після того, як Адам Рішон був вигнаний з Еденського саду, перевлаштував їх (чертоги) Творець для душ праведників так, щоб разом з ними насолоджуватися світінням Його вищої величі, як і личить їм. І кожен з цих чертогів встановлений у подібності до вищого, Біни, та у подібності до нижнього, Малхут.

Пояснення сказаного. Назва “чертог” відноситься головним чином до Малхут, оскільки десять сфірот КАХАБ ТУМ (Кетер-Хохма-Біна, Тіферет і Малхут) називаються корінь-сутність-тіло-облачення-чертог. Таким чином, Малхут називається чертогом. Але після того, як Малхут піднялася і включилася в Біну, Біна теж стала називатися чертогом, як і Малхут. І це – відносно келім.

Але щодо світла, чертогом називається Біна, а не Малхут. Тому що у Малхут самої по собі немає нічого. А назва “чертог” говорить про те, що цей ступінь вже досягнув всієї величини світла, яку він здатен отримати протягом шести тисяч років.

Тому пояснюється в Зогарі[3], що слово “Берешит (בראשית спочатку)” складається зі слів “бара (ברא створив) шит (שית шість)”, – тобто шість чертогів, а “Всесильний (Елокім)” – це сьомий чертог. І є також сім чертогів внизу, про які не сказано “бара шит (ברא שית)”, – тобто створив шість чертогів, а “Всесильний (Елокім)”, – це сьомий чертог. Тому що “Берешит (בראשית спочатку)” – це стан, при якому “ашер (אשר)” виходить з властивості “решит (ראשית)”, Аріх Анпіну. Іншими словами, внаслідок підйому Малхут Аріх Анпіну в Біну Аріх Анпіну, в рош, вийшла Біна Аріх Анпіну з його рош у гуф, тобто втратила ҐАР і стала властивістю ВАК без рош. І тоді рош (ראש) перетворився на “ашер (אשר)”. І на цей стан вказують літери “бара (ברא створив) шит (שית шість)” слова “Берешит (בראשית спочатку)”, – що Він створив у Біні стан ВАК[4] без рош.

І тому там ще не вийшла властивість чертогів, тому що вони не виходять під час катнуту. Але потім, коли виходять мохін стану ґадлут, і букви ЕЛЄ Біни повертаються в рош, і стає повним ім’я Елокім в Біні, Біна стає сьомим чертогом. І ВАК, які передували виходу Біни, теж отримали своє виправлення від сьомого чертогу, що є властивістю ҐАР, тобто нешама-хая-єхіда, і тоді ВАК стають шістьма чертогами. Таким чином, всі сім чертогів виходять одночасно, тобто після притягнення ҐАР. Отже чертоги на початку їхнього утворення вийшли лише в Біні. Шість чертогів вийшли в ній внаслідок стану “бара (ברא створив) шит (שית шість)”, тобто ВАК Біни, в якому “ашер (אשר)” виходить з властивості “решит (ראשית)”. А сьомий чертог вийшов у властивості ҐАР Біни.

Після цього також і ЗОН отримують ці мохін, і в ЗОН теж виходять сім чертогів, як в Біні. І це ті сім чертогів внизу, в ЗОН, які отримують наповнення від семи чертогів Біни. Таким чином, хоча зі сторони келім властивість “чертог” знаходиться головним чином в Малхут, все ж, зі сторони світла навпаки, – “чертог” відноситься головним чином до Біни.

“Сім чертогів і меж знаходяться нагорі, в Біні”, – тому що там вони виходять спочатку. Чертоги є властивістю ҐАР, а межі – властивістю ВАК. “І сім чертогів внизу, в Малхут, подібних до вищих чертогів в Біні”, – оскільки потім ЗОН отримують мохін де-ҐАР від Біни, і встановлюються сім чертогів також і внизу, в ЗОН. І оскільки сім чертогів Біни поділилися на ҐАР і ВАК, як пояснювалося в понятті “Берешит (בראשית спочатку)” – “бара (ברא створив) шит (שית шість)”, що вони діляться на шість чертогів, а Всесильний (Елокім) – це сьомий чертог, тому в Нукві теж є шість чертогів, як і шість чертогів в Біні, а сьомий чертог, – вищий по відношенню до них, – як Біна. Таким чином, шість нижніх чертогів – це властивість Малхут в шести сфірот ХАҐАТ НЕГІ Нукви, а сьомий чертог – це Малхут у сфірі Біни Нукви, що є властивістю ҐАР чертогів, так само, як в семи чертогах Біни.

Таким є розташування цих двох видів чертогів у загальному вигляді. Однак в окремому їх вигляді є два цих види чертогів у будь-якому парцуфі та на будь-якому рівні так, що сім вищих чертогів розташовані в ньому від хазе і вище, де знаходиться властивість Аба ве-Іма цього парцуфа, а сім нижніх чертогів розташовані від хазе і нижче, де знаходиться властивість ЗОН цього парцуфа. І ті сім чертогів, які ми будемо розглядати, відносяться до семи чертогів Еденського саду, в яких жив Адам Рішон. А після того, як Адам Рішон був вигнаний з Еденського саду, перевлаштував їх Творець для душ праведників так, щоб разом з ними насолоджуватися світінням Його вищої величі, як і личить їм…

[1] Див. Зогар, главу Берешит, частина 1, п.3, зі слів: “У властивості суду…”.
[2] Пророки, Ошеа, 6:7.
[3] Зогар, глава Берешит, частина 1, п.194.
[4] ВАК – абревіатура слів “вав кцавот (досл. шість закінчень)”.

Також рекомендуємо: “Немає нікого окрім Нього“, “Букви рабі Амнона Саби. Букви “зайн”, “вав”, “гей”, “далет”, “гімел” та “бет”.