Книга «Зоар c комментарием Сулам» – это адаптация Зоар для нашего поколения.

Этот проект имеет своей целью создание полного перевода книги "Зоар" с комментарием "Сулам" на русский и украинский языки с последующим ее изданием в печатном и электронном форматах. Организация и финансирование проекта осуществляется группой энтузиастов из разных стран мира, осознающих важность распространения каббалы для дальнейшего развития человечества

Передмова до Вчення про десять сфірот. Частина сімнадцята

Публікується за виданням “Вчення про десять сфірот”, частина перша.

Продовження. Шістнадцяту частину читайте тут.

Єгуда Ашлаґ (Бааль Сулам)

134. І бажано знати цей вищий закон: немає для тебе ніякого розкриття, окрім як там, де було вкриття. Як і в справах цього світу, де відсутність передує виникненню; і проростання пшениці розкривається лише там, де була вона посіяна та згнила. Так само і у вищих речах: укриття та розкриття співвідносяться як ґніт і світло, яке горнеться до нього. Бо через будь-яке вкриття, яке приходить до виправлення, розкривається світло, що відноситься до виду цього приховання. І світло, яке розкрилося, горнеться до нього, як вогонь до ґніту. І пам’ятай це на всіх своїх шляхах.

135. І разом з цим зрозумій сказане мудрецями, що вся Тора – це імена Творця. І на перший погляд, слова ці є незрозумілими, оскільки ми знайшли безліч грубих слів, як, наприклад, імена грішників: Фараон, Білам та подібні до них, – і “заборона”, і “скверна”, і жорстокі прокляття в двох умовляннях, і таке інше. І як можна второпати, щоби всі вони були іменами Творця?

136. І щоб зрозуміти це, потрібно знати, що наші шляхи – не Його шляхи. Бо наші шляхи – прийти від недосконалого до досконалості, а Його шляхом приходять до нас всі розкриття з довершеності до недосконалого. Бо спочатку створюється і виходить перед Ним закінчена довершеність, і ця довершеність сходить від Його лику та розповсюджується, скорочення за скороченням, через кілька ступенів, – доки не приходить до останнього, найбільш скороченого етапу, який відповідає нашому матеріальному світові. І тоді розкривається воно нам тут, в цьому світі.

137. Та зі сказаного урозумій, що свята Тора, висоті достойності якої немає межі, не створилася і не вийшла перед Ним відразу такою, якою постає нам тут, у цьому світі; адже відомо, що “Тора і Творець єдині”. А в Торі цього світу непомітно це зовсім. І мало того, для того, хто займається нею ло лішма стає Тора його смертельною отрутою.

Але, як сказано вище, спочатку, коли створилася перед Ним, то створилася і вийшла в абсолютній досконалості, – тобто дійсно в стадії “Тора і Творець єдині”. І це те, що називається Торою світу Ацилут у передмові до “Тікуней Зогар” (стор.3): “Він, Оживлюване, Приналежне – все єдине (в Ньому)”. А потім спустилася від лику Його і поступово скоротилася багатьма скороченнями, доки не була дана на Синаї, коли була написана такою, якою постає нам тут в цьому світі, – у своєму облаченні в грубі вбрання матеріального світу.

138. Однак знай, що хоча відстань від шат Тори в цьому світі до облачень, що в світі Ацилут, є незмірною, разом з тим сама Тора, – тобто те світло, що всередині облачення, – немає в ньому жодної зміни від Тори світу Ацилут до Тори цього світу, як сказано: “Я, Творець, не змінився” (Пророки, Малахі, 3:6).

І більш того, ці грубі вбрання, що в нашій Торі світу Асія (івр. “дії”), анітрохи не є менш цінними порівняно зі світлом, яке вдягається в них. Та навпаки, їхня важливість незмірно перевищує, з точки зору їхнього кінцевого виправлення, всі чисті її вбрання, що в вищих світах.

І це тому, що вкриття є причиною розкриття. Вкриття, після свого виправлення стає розкриттям, як ґніт – світлом, що лине до нього. І чим більшим є приховання, тим, під час його виправлення, розкриється і буде горнутися до нього більше світло. Таким чином, всі ці грубі шати, в які вбралася Тора в нашому світі, є анітрохи не менш цінними, ніж світло, що вбирається в них, а навіть – навпаки.

139. І так переміг Моше ангелів своїм твердженням: “Хіба є серед вас заздрість? Є серед вас зла основа?” (трактат Шабат, 89). Тобто, як пояснюється, більше вкриття розкриває більше світло. І показав їм, що за допомогою чистих убрань, в які одягається Тора в світі ангелів, не можуть розкритися великі світла, як це можливо в облаченнях цього світу.

140. Отже прояснилося, що немає ніякої зміни в будь-чому від Тори світу Ацилут, де “Тора і Творець – єдині”, і до Тори, що в цьому світі. А вся відмінність лише в облаченнях. Оскільки облачення в цьому світі покривають Творця та приховують Його.

І знай, що по імені Його облачення в Тору називається Він ім’ям “Вчитель”, – аби повідомити тобі, що навіть під час приховання лику і навіть в стадії подвійного приховання Творець перебуває в Торі та вдягнений у неї. Бо Він – “Вчитель”, а вона – “Вчення” (івр. “Тора”). Але грубі вбрання Тори перед нашими очима – як крила, що покривають і приховують Вчителя, котрий вдягнений та вкривається в них.

Однак коли удостоюється людина розкриття лику поверненням з любові в четвертій стадії, мовиться про неї (Пророки, Єшаягу 30, 20): “І не буде більше вкриватися Учитель твій, і очі твої будуть бачити Вчителя твого”, – бо з того моменту і далі шати “Вчення” не покривають і не приховують більш “Вчителя”. І відкрилося їй (людині) навіки, що “Тора і Творець – єдині”.

141. І з цього зрозумій сказане: “Мене залишили, а Тору Мою зберегли”. Що означає: “Добре, якби Мене залишили, а Тору Мою зберегли, – світло, що в ній, повертає їх до джерела” (Єрусалимський Талмуд, трактат Хаґіґа, ч.1, закон 7). Що на перший погляд є дивним. Але мається на увазі, що вони постили і мучилися аби знайти розкриття Його лику, як сказано: “Близькості Божої жадають” (Пророки, Єшаягу, 58:2).

А мовить їм написане від імені Творця: “Добре, якби ви залишили Мене, бо всі ваші зусилля марні та не приносять користі, тому що не перебуваю Я ніде, окрім як у Торі. Тому зберігайте Тору. І там шукайте Мене. І світло, що в ній, поверне вас до джерела, і знайдете Мене”, як пояснюється сказаним: “І ті, хто шукає Мене, – знайдуть Мене”.

142. А тепер можна прояснити суть вчення Кабали в певній незначній мірі, – так, щоби вистачило для вірного уявлення про природу цієї мудрості, аби не вводити себе в оману помилковими уявленнями, які маси здебільшого вигадують собі.

І потрібно, щоб ти знав, що свята Тора ділиться на чотири стадії, які охоплюють всю реальність. Бо три стадії розрізняються у всій дійсності цього світу та називаються: світ, рік, душа, а четверта стадія – це шляхи існування тих трьох частин реальності. Тобто – їхнє живлення й управління, та всі їхні події.

143. Зовнішня сторона реальності, наприклад небеса, небокрай, земля, моря і т.п., що згадуються в Торі, – все це називається “світ”.

А внутрішня сторона реальності, тобто людина, тварина, звір, птах, за видами їхніми і т.п., що наводяться в Торі, котрі є у вищезазначених місцях, званих “зовнішньою стороною”, – вони йменуються “душа”.

А розвиток реальності за їхніми поколіннями (іменується) причиною й наслідком: наприклад, розвиток глав поколінь від Першої людини до Єгошуа й Калєва, котрі прийшли в землю (Ісраелю), як це наводиться в Торі; причому батько розглядається як “причина” синові своєму, який “спричинений” ним; і стадія цього згаданого розвитку деталей реальності шляхом причини й наслідку іменується “рік”.

А всі шляхи існування всієї реальності, як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої, котрі згадані вище, – за всіма способам їх ведення та подій їхніх, що наводяться в Торі, – йменуються “існуванням реальності”.

144. І знай, що чотири світи, звані в Кабалі: Ацилут, Брія, Єцира, Асія, в той час коли розповсюдилися і вийшли, – вийшли один з іншого, як печатка та відбиток. Тобто, так само, як все, що записане на печаті, неодмінно розкривається і виходить на її відбитку, – не менше й не більше, – так було і в розповсюдженні світів. Так що всі чотири стадії: світ, рік, душа та їхнє існування, як сказано вище, що знаходилися в світі Ацилут, – всі вони вийшли і закарбувалися, та розкрилися, за їхнім взірцем, так само і в світі Брія. І так само – зі світу Брія у світ Єцира, – до світу Асія.

Таким чином, всі три стадії в реальності, (яка знаходиться) перед нами, звані світ, рік, душа, з усіма шляхами їхнього існування, котрі знаходяться перед нашими очима тут, в цьому світі, постали і розкрилися тут зі світу Єцира. А світ Єцира – з того, що вище від нього.

Так що джерело всіх тих численних деталей, що перед нашими очима, – в світі Ацилут. І мало того, навіть щось нове, що оновлюється і виникає сьогодні в цьому світі, – зобов’язане кожне оновлення розкритися спочатку згори в світі Ацилут. А звідти приходить і розповсюджується, та розкривається нам в цьому світі. І про це сказали наші мудреці: “Немає в тебе жодної травинки внизу, щоб не було у неї долі і наглядача з висі, який вдаряє по ній і каже їй: “Рости!” (Берешит Раба, ч.10). І про це написано: “Не поворухне людина пальцем внизу, доки не проголосять про неї згори” (трактат Хулін, стор.7).

Читати далі…

Також рекомендуємо: “Відмінність між поняттями “облачення” та “пряме світло“, “Іноді називають духовне ім’ям “нешама“, “Зогар про місце, з якого виходить управління світом й душами“, “Зогар: четверо увійшли до Пардесу“.