Книга «Зоар для всех» («Зоар ле-Ам») – это адаптация Зоар для нашего поколения.

Этот проект имеет своей целью создание полного перевода книги "Зоар" с комментарием "Сулам" на русский и украинский языки с последующим ее изданием в печатном и электронном форматах. Организация и финансирование проекта осуществляется группой энтузиастов из разных стран мира, осознающих важность распространения каббалы для дальнейшего развития человечества

Зогар про місце осягнення Творця

сотворение
Творец

1) Сила отдачи, желание отдавать, наслаждать
2) Общий замысел и природа мироздания, глобальный закон, который нисходит на нас, строит нас, создает нашу Вселенную, управляет всем, ведя к изначальной цели - поднять творения в развитии до Своего уровня.
3) Творец = первопричина = Источник света (наслаждения)

Малхут

законченное, самостоятельное творение, которое ощущает, что и от кого оно получает. Центральная точка, корень, основа всего творения.

МАН

(сокр. от «мэй нуквин») - просьба низшего парцуфа к высшему о возможности получить ор хохма. Истинное, глубокое желание исправиться и приблизиться к Творцу.

ЗОН

зэир анпин и нуква (малхут), прообраз мужчины и женщины в нашем мире, духовное начало - мужское и женское, система, занимающаяся исправлением душ, находящихся в мирах БЕА .

Душа

Душа - «Я», ощущаемое каждым человеком, делящееся на наше тело, силу, его оживляющую («животную» душу), и силу влечения к духовному («духовную» душу), отсутствующую практически в духовно неразвитом человеке. Развитие души означает постепенное появление в человеке ощущения духовных сил, воздействующих на него, новых альтруистических желаний, появление минимального ощущения Высшей управляющей силы (Творца).

Адам

первый человек, который получил желание к познанию Высшего мира (почти 6000 лет назад). Автор книги «Разиель Малах» («Тайный ангел»).
Адам (ивр. - человек) - означает «подобный Творцу» («эдомэ ле Элион»), самостоятельно строящий себя для того, чтобы стать Ему подобным.

Аба

(ивр. - отец) - парцуф хохма в мире Ацилут.

Від редакції: зараз ми працюємо над перекладом українською двох книг, — глави Берешит (ч.2) й частини четвертої Вчення про десять сфірот. Фрагмент з глави Берешит (ч.2) наразі публікується для наших читачів.
В теорії кабали поняття «чертог» в цілому символізує  як місце приховання осягнення, так і місце його розкриття, — в залежності від того, звідки відбувається споглядання, із зовні чи з середини. У внутрішній практиці людини це слово, як правило, означає місце підняття МАНу (молитви) та, одночасно, — місце отримання відповіді на нього .

Глава Берешит, частина друга

Сім чертогів Еденського саду
(фрагмент)

1) Коли Творець створював світ, Він затвердив печатки віри, тобто Малхут, всередині світел вищих властивостей, інакше кажучи, — підняв Малхут у Біну. Таким чином, печаткою, яка була в Малхут, Він позначив також вищі сфірот Біни, і це називається «включення міри милосердя Біни до суду Малхут», здійснене Творцем з метою створення світу. Він встановив печать нагорі, в Біні, і встановив внизу, в Малхут. І все це є одним цілим, тобто дві печатки, затверджені Ним, були однієї форми, що відноситься до Біни. І Він створив нижній світ, Малхут, подібним до вищого світу, Біни. І зробив один у точній відповідності до іншого, щоб обидва стали одним цілим, і піднялися у повній єдності.

Пояснення сказаного. Нижні, коренем яких є Малхут, міра суду, яка скоротилася з тим, щоб не приймати в себе вище світло, стають внаслідок цього не гідними отримувати вище світло, так само, як і їхній вищий корінь, Малхут, і тому нижні не могли утвердитися та досягти мети, заради якої створені. Тому поєднав Творець міру милосердя, Біну, з мірою суду, що є в Малхут. Інакше кажучи, Він підняв Малхут в Біну, і Малхут утвердилася, як і властивість Біни, тобто досягла місця отримання вищого світла, як і Біна.

І після того, як Малхут була поєднана з Біною, Він створив від неї усіх нижніх. Завдяки цьому нижні стають гідними отримати всі вищі мохін[1]. І Він зробив нижній світ, Малхут, таким же, як вищий світ, Біна. І Малхут стала гідною отримання вищого світла так само, як і Біна. І один встановлюється у точній відповідності іншому, тобто в той час, коли Біна знаходиться в катнуті, Малхут через неї теж знаходиться в катнуті, і тому, коли Біна повертається до свого ґадлуту, Малхут теж досягає ґадлуту, як і вона. Тобто обидві вони встановилися таким чином, щоб бути разом у повній єдності. Після того, як Малхут встановилася у подобі Біні, народжується від неї душа Адама Рішона і всі нижні, і вони теж гідні отримати всі світла, наявні в Біні.

2) І так само, як створив Творець світ у взаємодії з мірою милосердя Біни, так само створив Творець і душу Адама Рішона, тобто і душа Адама Рішона отримала поєднання з мірою милосердя, завдяки якій був створений світ, званий Малхут. Тому і він досяг всіх вищих світел, наявних в Біні, — так само, як Малхут.

Сказано: «А вони, як Адам, порушили союз»[2]. Адже Творець увінчав Адама Рішона вищими облаченнями, тобто мохін де-ҐАР, і створив його в шести закінченнях світу, в мохін де-ВАК, щоб він був досконалим у всьому. І всі створіння тремтіли перед ним і боялися його, адже при створенні Адама Рішона він був створений за вищим образом, і створіння дивилися на цей образ й тремтіли перед ним і боялися його.

3) Потім Творець увів його в Еденський сад, щоб покуштувати там від вищих насолод, і оточували його вищі ангели, служачи йому та повідомляючи йому таємниці свого Господара. Коли ввів його Творець в Еденський сад, він бачив і вивчав усі вищі таємниці і всю мудрість, щоб пізнати та вивчити велич Володаря свого. І все це було у Адама Рішона завдяки тому, що створений він був за вищим образом Біни.

4) Сім чертогів і меж нагорі, які відносяться до властивості вищої віри, тобто Біни. І сім чертогів внизу, в Малхут, подібних до вищих чертогів в Біні. Шість таких же як нагорі, і вони відповідають шести сфірот ХАҐАТ НЕГІ (Хесед-Ґвура-Тіферет Нецах-Год-Єсод). І один чертог, який прихований та вкритий над ними нагорі, є відповідним сфірі Біна. І всі ці чертоги Малхут, і навіть шість нижніх, влаштовані за вищою подобою, тобто за образом Біни.

Тому що кожен з усіх цих чертогів знаходиться у подобі як до вищих властивостей, так і до нижніх, для того, щоб вони були включені і до вищої форми, Біни, і до нижньої, — Малхут. І ці чертоги були місцем, в якому жив Адам Рішон.

5) А після того, як Адам Рішон був вигнаний з Еденського саду, перевлаштував їх (чертоги) Творець для душ праведників так, щоб разом з ними насолоджуватися світінням Його вищої величі, як і личить їм. І кожен з цих чертогів встановлений у подібності до вищого, Біни, та у подібності до нижнього, Малхут.

Пояснення сказаного. Назва «чертог» відноситься головним чином до Малхут, оскільки десять сфірот КАХАБ ТУМ (Кетер-Хохма-Біна, Тіферет і Малхут) називаються корінь-сутність-тіло-облачення-чертог. Таким чином, Малхут називається чертогом. Але після того, як Малхут піднялася і включилася в Біну, Біна теж стала називатися чертогом, як і Малхут. І це — відносно келім.

Але щодо світла, чертогом називається Біна, а не Малхут. Тому що у Малхут самої по собі немає нічого. А назва «чертог» говорить про те, що цей ступінь вже досягнув всієї величини світла, яку він здатен отримати протягом шести тисяч років.

Тому пояснюється в Зогарі[3], що слово «Берешит (בראשית спочатку)» складається зі слів «бара (ברא створив) шит (שית шість)», — тобто шість чертогів, а «Всесильний (Елокім)» — це сьомий чертог. І є також сім чертогів внизу, про які не сказано «бара шит (ברא שית)», — тобто створив шість чертогів, а «Всесильний (Елокім)», — це сьомий чертог. Тому що «Берешит (בראשית спочатку)» — це стан, при якому «ашер (אשר)» виходить з властивості «решит (ראשית)», Аріх Анпіну. Іншими словами, внаслідок підйому Малхут Аріх Анпіну в Біну Аріх Анпіну, в рош, вийшла Біна Аріх Анпіну з його рош у гуф, тобто втратила ҐАР і стала властивістю ВАК без рош. І тоді рош (ראש) перетворився на «ашер (אשר)». І на цей стан вказують літери «бара (ברא створив) шит (שית шість)» слова «Берешит (בראשית спочатку)», — що Він створив у Біні стан ВАК[4] без рош.

І тому там ще не вийшла властивість чертогів, тому що вони не виходять під час катнуту. Але потім, коли виходять мохін стану ґадлут, і букви ЕЛЄ Біни повертаються в рош, і стає повним ім’я Елокім в Біні, Біна стає сьомим чертогом. І ВАК, які передували виходу Біни, теж отримали своє виправлення від сьомого чертогу, що є властивістю ҐАР, тобто нешама-хая-єхіда, і тоді ВАК стають шістьма чертогами. Таким чином, всі сім чертогів виходять одночасно, тобто після притягнення ҐАР. Отже чертоги на початку їхнього утворення вийшли лише в Біні. Шість чертогів вийшли в ній внаслідок стану «бара (ברא створив) шит (שית шість)», тобто ВАК Біни, в якому «ашер (אשר)» виходить з властивості «решит (ראשית)». А сьомий чертог вийшов у властивості ҐАР Біни.

Після цього також і ЗОН отримують ці мохін, і в ЗОН теж виходять сім чертогів, як в Біні. І це ті сім чертогів внизу, в ЗОН, які отримують наповнення від семи чертогів Біни. Таким чином, хоча зі сторони келім властивість «чертог» знаходиться головним чином в Малхут, все ж, зі сторони світла навпаки, — «чертог» відноситься головним чином до Біни.

«Сім чертогів і меж знаходяться нагорі, в Біні», — тому що там вони виходять спочатку. Чертоги є властивістю ҐАР, а межі — властивістю ВАК. «І сім чертогів внизу, в Малхут, подібних до вищих чертогів в Біні», — оскільки потім ЗОН отримують мохін де-ҐАР від Біни, і встановлюються сім чертогів також і внизу, в ЗОН. І оскільки сім чертогів Біни поділилися на ҐАР і ВАК, як пояснювалося в понятті «Берешит (בראשית спочатку)» — «бара (ברא створив) шит (שית шість)», що вони діляться на шість чертогів, а Всесильний (Елокім) — це сьомий чертог, тому в Нукві теж є шість чертогів, як і шість чертогів в Біні, а сьомий чертог, — вищий по відношенню до них, — як Біна. Таким чином, шість нижніх чертогів — це властивість Малхут в шести сфірот ХАҐАТ НЕГІ Нукви, а сьомий чертог — це Малхут у сфірі Біни Нукви, що є властивістю ҐАР чертогів, так само, як в семи чертогах Біни.

Таким є розташування цих двох видів чертогів у загальному вигляді. Однак в окремому їх вигляді є два цих види чертогів у будь-якому парцуфі та на будь-якому рівні так, що сім вищих чертогів розташовані в ньому від хазе і вище, де знаходиться властивість Аба ве-Іма цього парцуфа, а сім нижніх чертогів розташовані від хазе і нижче, де знаходиться властивість ЗОН цього парцуфа. І ті сім чертогів, які ми будемо розглядати, відносяться до семи чертогів Еденського саду, в яких жив Адам Рішон. А після того, як Адам Рішон був вигнаний з Еденського саду, перевлаштував їх Творець для душ праведників так, щоб разом з ними насолоджуватися світінням Його вищої величі, як і личить їм…

[1] Див. Зогар, главу Берешит, частина 1, п.3, зі слів: «У властивості суду…».
[2] Пророки, Ошеа, 6:7.
[3] Зогар, глава Берешит, частина 1, п.194.
[4] ВАК — абревіатура слів «вав кцавот (досл. шість закінчень)».

Також рекомендуємо: «Немає нікого окрім Нього«, «Букви рабі Амнона Саби. Букви «зайн», «вав», «гей», «далет», «гімел» та «бет».

Оставьте комментарий

Чтобы оставить комментарий, заполните форму.
*Все комментарии проходят модерацию.

Вы можете использовать HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>